Yükleniyor...

Çevre Politikamız

AY GEMİ olarak “Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla sürdürdüğümüz  gemi inşa ve onarım faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre Politikamız;

 

  • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
  • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,
  • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için “Sıfır Atık” bilinciyle atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
  • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
  • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
  • Çalışanlarımıza,  çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
  • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam